Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 3/2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/2240