Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2233 — AGF/Zwolsche Algemeene) (EØS-relevant tekst)