Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3668 — DIFA/INVESTKREDIT/JV)EØS-relevant tekst