Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 27. maj 2004 i sag T-379/02, Antonio Di Andolfi mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Annullationssøgsmål — frister — erstatningssøgsmål — stævning — formkrav — pålæg til en institution — åbenbar afvisning)