Sag C-257/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2012 — SC Gran Via Moinești SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) og Administrația Finanțelor Publice București Sector 1 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel București — Rumænien) (Direktiv 2006/112/EF — moms — artikel 167, 168 og 185 — ret til fradrag — regulering af fradrag — erhvervelse af en grund samt derpå opførte bygninger med henblik på nedrivning af disse bygninger og gennemførelse af et ejendomsprojekt på grunden)