Skriftlig fråga E-012846/13 Åsa Westlund (S&D) till kommissionen. Fortsatta miljöproblem i Östersjön