2005/569/: Kommissionens afgørelse af 18. juli 2005 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. august 2004, 1. september 2004, 1. oktober 2004, 1. november 2004, 1. december 2004 og 1. januar 2005 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de ti nye medlemsstater i en periode på højst femten måneder efter tiltrædelsen (artikel 33, stk. 4, i tiltrædelsestraktaten for de ti nye medlemsstater)