Sprawa C-661/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 22 października 2018 r. – CTT – Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira