Dodatek k oznámení o otevřených výběrových řízeních – Administrátoři (AD 5/AD 7) specialisté v oblasti právního výzkumu – EPSO/AD/365/19 – Právníci – odborníci na kyperské právo (CY) – EPSO/AD/366/19 – Právníci – odborníci na řecké právo (EL) – EPSO/AD/367/19 – Právníci – odborníci na maďarské právo (HU) – EPSO/AD/368/19 – Právníci – odborníci na italské právo (IT) — EPSO/AD/369/19 – Právníci – odborníci na lotyšské právo (LV) – EPSO/AD/370/19 – Právníci – odborníci na polské právo (PL) (Úř. věst. C 85 A, 7.3.2019)