Skriftlig forespørgsel E-4366/06 af Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) og Milan Horáček (Verts/ALE) til Kommissionen. Kommissionens forslag om en reform af EU's markedsordning for vin