Sag T-396/03: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 22. november 2005 — Vanhellemont mod Kommissionen ( Tjenestemænd — personaleudvalg — valg til den lokale sektion af Kommissionens personaleudvalg i Bruxelles — stemmeoptælling — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål )