Beretning fra Kommissionen til budgetmyndigheden om budgetgarantier i det almindelige budget - Situationen pr. 30. juni 2005 {SEC(2005)1769}