Sag T-59/05: Sag anlagt den 2. februar 2005 af European Dynamics S.A. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber