Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2005 af 24. juni 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2005 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter