Rådets fælles aktion 2004/530/FUSP af 28. juni 2004 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika og om ændring af fælles aktion 2003/869/FUSP