Kommissionens forordning (EF) nr. 151/2005 af 28. januar 2005 om den 11. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001