Skriftlig forespørgsel E-1782/04 af Paul Rübig (PPE-DE) til Kommissionen. Regnskabsmæssig dokumentation for eksterne og interne fællesskabsleverancer