Mål C-518/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski gradski sad – Bulgarien) – ”ZPT” AD mot Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Förordning (EG) nr 1998/2006 — Artikel 35 FEUF — Stöd av mindre betydelse i form av en skattefördel — Nationell lagstiftning som inte tillämpar denna skattefördel på investeringar i tillverkningen av varor som är avsedda för export)