2006/863/EF: Rådets afgørelse af 13. november 2006 om ændring af afgørelse 2004/793/EF om afslutning af konsultationsproceduren med Den Togolesiske Republik i henhold til Cotonou-aftalens artikel 96