Verordening (EG) n r. 2271/95 van de Commissie van 27 september 1995 inzake de verkoop van bepaalde produkten van de rundvleessector die in het bezit zijn van de interventiebureaus aan bepaalde sociale instellingen en gemeenschappen, en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2848/89