Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3353 — Banque Populaire/DZ Bank/VR Factorem) (EØS-relevant tekst.)