Skriftlig forespørgsel E-0896/06 af Roberta Angelilli (UEN) til Kommissionen. Regionen Toscanas udnyttelse af midlerne fra Equal, ESF og Det fjerde EU-handlingsprogram for ligestilling mellem mænd og kvinder