Skriftlig forespørgsel E-0202/06 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Foranstaltninger til støtte for Tyrkiet i kampen mod fugleinfluenzaen