Sprawa T-271/13: Wyrok Sądu z dnia 21 maja 2015 r. – Nutrexpa przeciwko OHIM – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w przedmiocie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Cuétara MARÍA ORO — Wcześniejsze graficzne wspólnotowy i krajowy znak towarowy — Częściowa odmowa rejestracji — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]