Kohtuasi T-271/13: Üldkohtu 21. mai 2015. aasta otsus – Nutrexpa versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Cuétara MARÍA ORO taotlus — Varasem ühenduse ja siseriik kujutismärk ORO — Osaline registreerimisest keeldumine — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)