Sag T-271/13: Rettens dom af 21. maj 2015 — Nutrexpa mod KHIM — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Cuétara MARÍA ORO — ældre EF-figurmærke og ældre nationalt figurmærke ORO — delvist afslag på registrering — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)