Věc T-271/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. května 2015 – Nutrexpa v. OHIM – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Cuétara MARÍA ORO — Starší obrazová ochranná známka Společenství ORO a starší národní obrazová ochranná známka ORO — Částečné zamítnutí zápisu — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“