Informacije o stupanju na snagu Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Republike Singapura o određenim aspektima usluga u zračnom prometu