Skriftlig forespørgsel E-1451/05 af Gisela Kallenbach (Verts/ALE) til Kommissionen. Ljulin-motorvejen i Bulgarien