2004/604/EF: Kommissionens beslutning af 7. juli 2004 om bemyndigelse af det tyrkisk-cypriotiske handelskammer i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 (meddelt under nummer K(2004) 2583)