KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin 2003/109/EY täytäntöönpanosta