Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura