Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. juli 2005 i sag T-148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — fællesskabsretlig fremgangsmåde for indkaldelse af bud — rejsebureauers tjenesteydelser i forbindelse med rejser foretaget af tjenestemænd og de øvrige ansatte i institutionerne.)