69/405/EURATOM, EKSF, EØF: Rådets afgørelse af 29. oktober 1969 om udnævnelse af Kontrolkommissionens formand og medlemmer