Beretning (Bilag til EKSF-årsberetningen 1992) om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs regnskabsforvaltning og økonomiske forvaltning