Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om forbedring af den videnskabelige og tekniske rådgivning til brug for EU's fiskeriforvaltning (KOM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI))