Domstolens Kendelse (Anden Afdeling) af 5. februar 2004 i sag C-357/02, Fazenda Pública mod SONAE Distribuição SGPS SA (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo)