Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 24. märts 2011.