Skriftlig forespørgsel P-009797/12 Christel Schaldemose (S&D) til Kommissionen. Certificering af medicinsk udstyr