Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.$