Sag T-436/04: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 22. november 2006 — Sanchez Ferriz mod Kommissionen (Tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2003 — afslag på forfremmelse — tildeling af forfremmelsespoints — annullationssøgsmål — søgsmålsinteresse — åbenbart, at sagen skal afvises)