Asia C-500/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 16.9.2016 – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o. ja Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie