2007/193/EF: Kommissionens beslutning af 26. april 2006 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) (meddelt under nummer K(2006) 1695)