Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2006 r.