Domstolens Dom (Første Afdeling) af 15. juni 2006.$