Written question E-9899/10 David Martin (S&D) lill-Kummissjoni. Qafas Ewropew għas-sorveljanza tas-swieq