Skriftlig forespørgsel P-2728/05 af Konrad Szymański (UEN) til Kommissionen. Kommissionens holdning til datoen for anerkendelse af polske tandlægeeksaminer