Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. november 2003 til 15. december 2003 (Offentliggørelse i medfør af artikel 12 eller artikel 34 i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93)