Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1535 a Comisiei din 21 octombrie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 7388] (Text cu relevanță pentru SEE)