Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1535, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 7388) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)